Дижитал маркетингийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Хөгжүүлэлт Плас ХХК-ны танилцуулга вэб сайтыг бид хийж гүйцэтгэв.

Цэвэрхэн орон зайтай сайтууд сүүлийн үед трэнд болж байгаа билээ.

www.plus.mn